DIVOČINA

KOMUNITNÍ ZAHRADA A EKO-ZÁŽITKOVÉ CENTRUM

Kdo jsme:
Jsme skupina několika přátel, sdružených ve spolku Talk and Enjoy, který vznikl před 7 lety v Jílovém u Prahy. Spolek provozoval
několik let jazykovou školu a pořádal řemeslné dílny a přednášky na ekologická témata.

O co v projektu běží:
Jde nám o to vytvořit místo, kam můžeme myšlenky trvale udržitelného rozvoje přenést a prožít v praxi a to stejné umožnit
návštěvníkům projektu. Vzdělávání formou prožitku a to, že si vše můžeme vykoušet sami na sobě, vede k uvědomění si souvislostí,
které teoretická výuka neobsáhne.

Ze zkušenosti víme, že trvalá udržitelnost vypadá jednodušeji než dennodenní praxe. Po několika letech testování vlastních možností
a aplikování např. permakulturních principů víme, že není dobré držet se ortodoxně žádných ideí. Jde o to najít balanc mezi tím,
nezpůsobovat přírodě újmu, žít skromně, ale zachovat určitý komfort. Spolu s našimi přáteli a návštěvníky budeme zkoumat, kde se toto
ekvilibrium pro každého z nás nachází a kam jsme schopni se posouvat. Rádi bychom na základě prožitku předali zkušenost, že
nepochybná náročnost k přírodě šetrnému způsobu života je kompenzována jeho plností.

S velkou pokorou si uvědomujeme, že tzv. individualistický způsob myšlení nemá v takovýchto projektech místo, neboť bez lidí podobně
smýšlejících sice možná těžkosti překonáme a výzvy zvládneme, ale velmi brzy ztratíme radost, která je motorem úspěšných projektů.
Každý z nás má potenciál inspirovat ostatní a skutečná síla tkví v týmové práci, kde si každý uvědomuje své jedinečné kvality, kterými
je schopen obohatit společenství, ve kterém se nachází. Tento progresivní přístup k sobě samým a společnosti nás již několik let učí
naši přátelé v mexické indiánské kooperativě Tosepan.

Prostor, který se chystáme vytvořit, by měl mít ideálně ekologický, komunitní a sociální rozměr. Např. komunitní zahrada je místo, kde se
mohou potkávat lidé všech věkových kategorií a sociálních tříd při zahradničení, přednáškách a workshopech, výrobě marmelád
nebo u večerního táboráku. Velmi bychom uvítali, kdyby místo bylo využíváno např. profesionály pracujícími se sociálně znevýhodněnými
skupinami a rádi bychom takovýmto, pro společnost nesmírně přínosným projektům, poskytli kvalitní zázemí.

Pro školky, základní a střední školy bychom chtěli připravit interaktivní exkurze tak, aby si děti a mládež mohly „osahat“ ekologické přístupy
a technologie a pochopit důležitost existence biodiverzitních přírodních zahrad a jedlých lesů pro přežití ohrožených druhů zvířat, ptáků
a hmyzu. Zkrátka naučit se vnímat propojenost člověka s přírodou. Dalším naším záměrem je pokračování v pořádání letních táborů
s angličtinou, kde pomocí zábavné metody zaměřené na konverzaci pomáháme dětem rozmluvit se a získat tak nástroj k poznávání jiných
kultur bez předsudků.

ČLENOVÉ TÝMU

Helena Vodrážková – předsedkyně spolku Talk and Enjoy, lektorka cizích jazyků, bio zahradnice

Radim Hnátek – technik, restaurátor, grafik, pořadatel kulturních akcí v Kutné Hoře

Ing. Jiřina Vojtíšková, Ph.D. – realizace a návrhy zahradnických projektů